Periode 2010/2011

HIMPUNAN MAHASISWA BUDIDAYA PERAIRAN UNILA

(HIDRILA)

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Gedong Meneng Bandar Lampung 35145

 

Lampiran   :  Surat Keputusan Ketua Umum HIDRILA

Nomor       :  01/C/KPTS/HIDRILA/FP/UL/IX/2010

Tentang     :  Susunan Kepengurusan HIDRILA

 

SUSUNAN KEPENGURUSAN

HIMPUNAN MAHASISWA BUDIDAYA PERAIRAN UNILA

PERIODE 2010-2011

 

Ketua umum              : Resto Windarto                                (0814111009 )

Wakil Ketua Umum  : Rudy Hartono                                  (0814111061 )

Sekretaris Umum      : Ria Hindra Sari                                (0814111011 )

Bendahara Umum    : Rinda Aryani Putri                           (0814111012 )

 

Bidang Kesekretriatan

Ketua Bidang              : Rosdinar Oktavia S                          (0814111060)

Sekretaris Bidang        : Ajeng Angrum Ningsih                    (0814111023)

Koordinator Anggota : Nuron Nafsihi                                   (0914111045)

 

Bidang Pengkaderan

Ketua Bidang              : Afat Abdiguna                                 (0814111021 )

Sekretaris Bidang        : Septi Yolanda                                  (0814111016 )

Koordinator Anggota :  1.    Eva Susanti                               (0914111031 )

 1. Agus Tri Maulana                      (0914111021)
 2. Reyhan Salindro U                    (0914111050)

 

Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Ketua Bidang              : Tri Agustina                                     (0814111063)

Sekretaris Bidang        : Nurma Jana Hazzulli                        (0814111052 )

KoordinatorAnggota  : 1.   Nur Ani Okta Trilia                    (0814111051)

 1. Tri Meilinda                               (0914111016)
 2. Ramila                                        (0914111070

 

Bidang Minat Dan Bakat

Ketua Bidang              : Alwan Tholifin                                  (0814111024 )

Sekretaris Bidang        : Lagen Bagus Rolando                      (0814111039 )

Koordinator Anggota : 1.    Nasyir Husain                           (0854111004)

 1. Tri Agusaputra                           (0914111073 )
 2. Bintang Ubamnata                     (0914111026)

 

Bidang Pengabdian Masyarakat

Ketua Bidang              : Nadisa Theresia P                            (0814111046 )

Sekretaris Bidang        : Selpiana                                            (0814111015 )

Koordinator Anggota    :     1.  Dian Oktavianti          (0914111028 )

 1. Fitri Norjanna                             (0914111032)
 2. Oktarinaldi Irawan                     (0854111005)

Bidang Kerohanian

Ketua Bidang              : Hendra Pamungkas                          (0814111037 )

Sekretaris Bidang        : Nani Septiani                                   (0814111047)

Koordinator Anggota : 1.   Novita Permata Sari                   (0814111050)

 1. Anggun Erpiyana                       (0914111024 )
 2. Uswatun Hasanah                      (0914111018)

 

 

Bidang Kewirausahaan

Ketua Bidang              : Yayu Saskia                                     (0814111065 )

Sekretaris Bidang        : Romaria S Napitu                            (0814111059 )

Koordinator Anggota : 1.Qorie Astria                                  (0814111055 )

 1. Lisa Novalia                               (0814111040 )
 2. M Yusuf Arief.                          (0814111043 )

 

 

Bandar Lampung, 26 September 2010

KETUA UMUM HIDRILA

 

 

RESTO WINDARTO

NPM. 0814111009