Periode 2011/2012

               HIMPUNAN MAHASISWA BUDIDAYA PERAIRAN UNILA               

(HIDRILA)

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Gedong Meneng Bandar Lampung 35145

 

Lampiran   :  Surat Keputusan Ketua Umum HIDRILA

Nomor       :  01/C/KPTS/HIDRILA/FP/UL/IX/2011

Tentang     :  Susunan Kepengurusan HIDRILA

 

 

SUSUNAN KEPENGURUSAN

HIMPUNAN MAHASISWA BUDIDAYA PERAIRAN UNILA

PERIODE 2011-2012

 

Ketua umum              : Tri Agusaputra                                (0914111073)

Wakil Ketua Umum  : Beny Fitra M                                   (0914111025)

Sekretaris Umum      : Eva Susanti                                    (0914111031)

Bendahara Umum     : Nuron Nafsihi                                  (0914111045)

 

Bidang Pengkaderan

Ketua Bidang             : Okta Purnama                                  (0914111046)

Sekretaris Bidang      : Dian Oktavianti                                 (0914111028)

Koordinator Anggota :  Supra Jaya Perdana                        (0914111058)

 1. Denis Clara Mariska                   (0914111002)
 2. Riska Emilia Sartika Dauhan      (0914111053)
 3. Ginanjar Rezza                           (1014111010)
 4. Ardiansyah                                  (1014111070)
 5. Nyi Ayu Eka Pratiwi                    (1014111014)
 6. Dike Fransiska                           (1014111005)
 7. Aulia Sonida                               (1014111004)
 8. Duma Oktorina                           (1014111006)
 9. Khusnul Irfani                             (1014111013)
 10. Rico Wahyu Prabowo                 (1014111017)
 11. Septi Diana Sari                          (1014111018)
 12. Ali Ansori                                    (1014111024)
 13. Erwin Wijaya                              (1014111076)
 14. Meidian Fauzi                             (1014111079)

 

Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Ketua Bidang             : Panca Putra Kurniawan                   (0914111047)

Sekretaris Bidang      : Pratica Fajrin                                    (1014111049)

KoordinatorAnggota  : Maryunis                                          (0914111041)

 1. Sandy Putra                               (0914111014)
 2. Rina Hesti Utami                        (0914111052)
 3. Soraya Sopha                            (0914111015)
 4. Megawati Wijaya                        (0914111067)
 5. Tri Melinda                                 (0914111016)
 6. Nainna Anjanni Ade L                (0914111043)
 7. Ahmad Fauzi                             (1014111001)
 8. Sera Hardiyani                           (1014111019)
 9. Afrima Nur Darajatun                 (1014111022)
 10. Soffan Al Haq                             (1014111059)
 11. Nikky Atiasari                             (1014111080)
 12. Ely Novisa                                  (1014111007)
 13. Regi Arie M                                (1014111016)
 14. Rosi Dona                                  (1014111053)
 15. Roma Ade Saputra                    (1014111082)

 

Bidang Minat Dan Bakat

Ketua Bidang             : Bintang Ubamnata                           (0914111026)

Sekretaris Bidang      : Agus Tri Maulana                             (0914111021)

Koordinator Anggota : Rifki Andika                                       (0954111071)

 1. Angga Prabowo                         (0914111064)
 2. Aan Fahrizki                              (1014111021)
 3. S.A Mandala Putra                    (1014111055)
 4. Assovaria                                   (1014111072)
 5. Reinita Orchid Febrisca Emilly  (1014111050)
 6. Robert Fahrurozi                        (1014111052)
 7. Yuli Widayanti                            (1014111064)
 8. Miftahul Baihaqi Prayogi            (1014111044)
 9. Sandi Putra B                             (1014111057)
 10. Siti Baisiroh                                (1014111061)
 11. Adi Waluyo                                 (1014111067)
 12. Aditya Kurniawan                       (1014111068)

 

 Bidang Pengabdian Masyarakat

Ketua Bidang              : Fitri Nurjanna                                   (0914111032)

Sekretaris Bidang       : Karina Noviyanti                               (0914111039)

Koordinator Anggota   :  Reyhan Salindro                             (0914111050)

 1. Indah Pratiwi Juliana S.Y          (0914111006)
 2. Ramila Sari                               (0914111070)
 3. Gesti Ayu Akbaidar                   (0914111004)
 4. Jelita Noviantina                        (1014111041)
 5. Anggi Tri Satria                          (1014111026)
 6. Imam Sodikin                             (1014111040)
 7. Yuti Kardin                                 (1014111065)
 8. Safrina                                       (1014111056)
 9. Winda Rohaila                           (1014111020)
 10. Fadhil Dzil Ikrom                        (1014111077)
 11. Rudi Irawan                               (1014111054)

 

 Bidang Kerohanian

Ketua Bidang            : Dedi Hermanto                                (0914111027)

Sekretaris Bidang      : Musfirotun Aini                               (0914111009)

Koordinator Anggota : Mufit Budi Aji                                   (0914111042)

 1. Muarif                                        (0914111008)
 2. Sigit Sofandi                              (1014111060)
 3. Friska Pakpahan                        (1014111038)
 4. I. Kadek .B.K                             (1014111012)
 5. Soma Romadhoni                      (1014111084)
 6. Ahmad Jumaidi                          (1014111002)
 7. Andi Bimantara                          (1014111025)
 8. Aris Chandra                              (1014111027)
 9. Arya Pramudia                           (1014111028)
 10. Dian Yuni M                               (1014111031)
 11. Dio Sandi K                                (1014111032)
 12. Muhammad Febriansyah           (1014111045)
 13. Rahmad Hidayat                        (0914111069)
 14. Anggun Erpiyana                       (0914111024)

 

Bidang Kewirausahaan

Ketua Bidang             : Ridho Ilhami                                    (0914111051)

Sekretaris Bidang      : Uswatun Hasanah                            (0914111018)

Koordinator Anggota :  Euis Aulia Ussoliha                         (0914111030)

 1. Retna Handayani                       (0914111049)
 2. Guisnita Alfi                               (0914111034)
 3. Indah Oktarista                          (0914111037)
 4. Dian Puja Kusuma                     (0914111066)
 5. Agus Arianto                              (0914111063)
 6. Dwi Angga Kusuma                  (1014111033)
 7. Priyo Anggoman                        (1014111081)
 8. Eltsyin Eko                                (1014111075)
 9. Maulia Selvia                             (1014111042)
 10. Vina Olivia                                 (1014111062)
 11. Windi Pratiwi                             (1014111063)
 12. Asry Retno P                             (1014111003)
 13. Dwi Risca Septiani                    (1014111034)
 14. Dwinda Pangentasari                 (1014111035)

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 03 Agustus 2011

KETUA UMUM HIDRILA

 

 

 

TRI AGUSAPUTRA

NPM. 0914111073