Pelantikan Pengurus Periode 2014/2015

Pelantikan pengurus PERMATEP periode 2014/2015 dilaksanakan pada 2 Juli 2014 di Jurusan Teknik Pertanian.

Berikut struktur pengurus PERMATEP periode 2014/2015 :

 

Ketua Umum                               : Heri Febriyanto                                      1214071039

Wakil Ketua Umum                 : Badai Putra Sugara                                 1214071016

Sekretaris Umum                     : Dian Fajar Lestari                                   1214071025

Bendahara Umum                   : Kartinia Sari                                              1214071045

 

I. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

 

Ketua Bidang                          : Bayu Titis Nolo                                       1214071019

Sekretaris Bidang               : Hasep Rita                                                1214071037

Bendahara Bidang              : Stefani Silvi Agustin                             1314071054

Anggota Bidang                    : An’nisa  Nur Rachmawaty                  1314071005

Fatkhul Rohman                                        1314071023

Japen H Sigiro                                            1314071030

Rafiko Ferilino                                           1314071044

 

II. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Lit-bang)

 

 Ketua Bidang                         : Chandra Afrian                                          1214071022

 Sekretaris Bidang               : Sindya Nirwana                                         1214071069

 Bendahara Bidang             : Wahyu Ratnaningsih                                1314071056

 Anggota Bidang                  : Prabowo Agung Laksono                        1214071059

Windri Meiawan                                         1214071071

Bayu Anugrah                                            1314071010

Diah Isworo                                                1314071017

Riyan Wahyudi                                          1314071048

Sofyan Sambudi                                         1314071053

 

III. Bidang Pengabdian Masyarakat (Peng-Mas)

 

Ketua Bidang                        : Yudi Haryono                                           1214071074

Sekretaris Bidang              : Dahlia Rara Rosyali                                1214071023

Bendahara Bidang            : Fanya Alfacia A                                         1314071022

Anggota Bidang                  : Ahmad rifki Maulana                              1214071006

        Hanang Agung Prastyo                          1214071036

                 Aditya Hari P                                              1314071002

      Erick Desrianto M                                   1314071018

       Komang Suarme                                        1314071034

      Magdalena Tyas Pratiwi                            1314071036

 

IV. Bidang Keprofesian 

Ketua Bidang                         :Bayu Dwi Prasetyo                                   1214071018

Sekretaris Bidang              :Fitriani                                                        1214071035

Bendahara Bidang           : Aprilia Mulyani                                        1314071008

Anggota Bidang                :  M. Imam Khanafi                                      1214071047

      Riri Iriani                                                    1214071064

     Faisal Ahmad Noval                                   1314071021

     Devira Ayu W M                                        1314071014

     Wisnu Bayu W                                           1314071057

   Rizky Hendra W                                        1314071049

 

V. Bidang Dana dan Usaha (Danus)

Ketua Bidang                         : Prasetya Ady Candra                                  1214071060

Sekretaris Bidang               : Yuni Kurnia Fitri                                        1214071075

Bendahara Bidang             :  Ade Tiya Apriyani                                     1314071001

Anggota Bidang                  :  Agung Budi Santoso                                 1214071005

 Nasirin Sukron                                           1214071054

 Agung Pratama                                          1314071003

 Danesta Ayu Saputri                                  1314071012

 Dear Rizky R Sinaga                                 1314071013

 Fenny Fatmala                                           1314071024

 Posmaria Mei Siska                                    1314071043