Gambus

Ini adalah dokumentasi dan hasil wawancara kepada Humaidi (Mamak Humaidi) tentang gambus di Way lima