PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah

Program Pendidikan

Institusi/Jurusan/Program Studi

Sem/Tahun Akademik.
Etnoforestri Sarjana Kehutanan Ganjil 2010/2011
Manajemen Hutan Mangrove Sarjana Kehutanan Ganjil 2010/2011
Pemanenan Hasil Hutan Sarjana Kehutanan Ganjil 2010/2011
Pengelolaan DAS Sarjana Kehutanan Ganjil 2010/2011
Kehutanan Masyarakat Sarjana Kehutanan Genap 2010/2011
Kebijakan dan Peraturan Perundangan Kehutanan Sarjana Kehutanan Genap 2010/2011
Pengelolaan Hutan Rakyat Sarjana Kehutanan Genap 2010/2011