Perkuliahan

Perancangan Mesin Tepat Guna
Pengetahuan Bahan Alat dan Mesin
Mekanisasi Pertanian
Ergonomika
Perbengkelan Pertanian